Alla resepaket bokas per telefon eller mejl. Ålands Turist & Konferens Ab (ÅTK) bekräftar omgående alla bokningar per mejl.

Resepaket för enskilda resenärer betalas i sin helhet senast en vecka innan resan mot en faktura som ÅTK mejlar till resebeställaren i god tid.

Resepaket för grupper (sällskap med 10 eller fler resenärer) betalas senast tre veckor innan resan mot en faktura som ÅTK mejlar till resebeställaren i god tid, om inte annat är överenskommet.

Detta gäller vid avbokning

Resepaket för enskilda resenärer kan avbokas:

  • kostnadsfritt om avbokningen görs senast en vecka innan resan,
  • mot en avbokningsavgift som kan uppgå till 50% av resans pris om avbokningen sker senare än en vecka innan resan,
  • mot en avbokningsavgift som kan vara lika hög som resans pris om avbokningen sker senare än 72 timmar innan resan.

Resepaket för grupper (sällskap om 10 eller flera resenärer) kan avbokas:

  • kostnadsfritt om avbokningen görs senast 30 dagar innan resan,
  • mot en avbokningsavgift som kan uppgå till 50% av resans pris om avbokningen görs 29-8 dagar innan resan, 
  • mot en avbokningsavgift som kan vara lika stor som hela paketresans pris, om avbokningen görs senare än 7 dagar innan resan.

Den resegaranti som lagstiftningen kräver har ÅTK ställt till Ålands landskapsregering.

ÅTK följer och tillämpar Resebyråbranschen förbund i Finland rf:s och konsumentombudsmannens allmänna regelverk som har upprättats med beaktande av direktivet om paketresor (EU 2015/2302) och de tvingande bestämmelserna i lagen om kombinerade resetjänster (901/2017).

Läs mer om allmänna paketresevillkor på Konkurrens- och konsumentverket